ZAŠTO JE OPASNO VEROVATI U TROJSTVO?

 

Verovanje u trojstvo i samo trojstvo koje zagovaraju neki hrišćani u naše vreme je jako ozbiljna obmana. Osim što predstavlja veliku uvredu Bogu i Isusu/poslaniku Isau (as), također predstavlja i veliku opasnost. U nekim našim ranijim člancima raspravljali smo kako je ovo verovanje hrišćana, zvano trojstvo, suprotno verovanju u jedinstvo Boga koje je objašnjeno u Bibliji i kako je ovo verovanje postalo rasprostranjeno zahvaljujući pogrešnim tumačenjima nakon Isusa/poslanika Isaa(as). 

Također smo objašnjavali da  Isus/ poslanik Isa (as), s obzirom da je i sam Božije delo, ne može biti Bog, a Bog je sigurno iznad toga. To je evidentno u suprotnosti s Božijom vlašću, Njegovom moći, Negovim osobinama, mudrošću i  objavama.

U ovakvim člancima mi ukazujemo i iznosimo koliku prijetnju predstavljaju ovakva pogrešna uverenja. Od iznimne je važnosti da vernici hrišćani, koji su braća vernicima muslimanima, postanu svesni ove opasnosti koju sa sobom nosi verovanje u trojstvo sada i onoga što im može doneti u budućnosti. Neke od ovih opasnosti su sledeće:

 

1. Opasnost pripisivanja Bogu partnera: 

I prema Bibliji i prema Tori, pripisivanje partnera Bogu predstavlja politeizam.  U skladu s time, verovanjem u trojstvo, iskreni hrišćani nehotice dolaze u opasnost da pridružuju Bogu partnere pripisujući Isusa/poslanika Isaa (as) Bogu (sigurno je Bog iznad toga). Ova opasnost pripisivanja partnera Bogu nije samo pitanje koje treba ignorisati. Svemogući Bog u Kur'anu kaže o ovoj opasnoj ideji sledeće: „Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe " (Sura Maryam, 90). Pripisivanje partnera Bogu je ogroman greh pred Bogom.

U Kur'anu Bog objašnjava Svoju pretnju upućenu onima koji počine ovaj grijeh: 

„Bog/Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Bogu/Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, greh veliki.“ (Sura an-Nisa’, 48) 

U Bibliji se hrišćanima zabranjuje pripisivanje partnera Bogu:

„I pretvoriše slavu besmrtnoga Boga u obličje smrtnoga čoveka i ptica i četveronožaca i gmazova. (Sigurno je Bog iznad toga) ... Koji pretvoriše istinu Božju u laž, i većma iskazivaše čast i služiše stvorenju nego Stvoritelju (Sigurno je Bog iznad toga) — koji je blagoslovljen u veke. Amen.“ (Poslanica Rimljanima, 1:23-25) 

Isus mu reče: "Stoji pisano: "Gospodinu, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedino služi!"  (Evanđelje po Luki, 4:8) 

Jedinstvo Boga je također jasno i razumljivo istaknuto i u Bibliji. Zaista, u jednom dijelu Biblije, Isus/ poslanik Isa (as) kaže da je jedna od najvažnijih Božijih zapovedi da se seća Boga i to kao Jednog i Jedinog: 

„Jedan od književnika bio je slušao prepirku njihovu i opazio, kako im je odgovorio zgodno. I on pristupi i zapita ga: "Koja je prva od svih zapovedi?" Isus odgovori: "Prva glasi: "Čuj, Izraele, Gospodin, Bog naš, jest jedini Gospodin.“..." Tada mu reče književnik: "Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: "Samo je jedan Bog, i osim Njega nema drugoga.“ (Evanđelje po Marku, 12:28-32)

 U svetlu ovih objašnjena, pojedini hrišćani mogu reći kako oni, ustvari, veruju u Boga kao Jednog i Jedinog ali da ne prihvataju da je Isus/poslanik Isa (as) odvojeno biće (sigurno je Bog iznad toga) s obzirom da se to Jedno biće manifestuje kroz tri različite forme, to jest telo, duh i savest. Međutim, u svojoj biti, ovo objašnjenje sadrži veoma ozbiljnu kontradiktornost i pogrešku.

2. Opasnost da sva njihova dobra dela budu poništena


Još jedna opasnost povodom  verovanja u trojstvo s kojom su suočena naša braća hrišćani koji su iskreni vernici jeste mogućnost da svi njihovi napori koje čine u ime Boga budu poništeni. Ovo je velika opasnost za hrišćane koji zanemaruju znake i upozorenja, te nastavljaju pripisivati Bogu partnere samo zbog ove obmane i ne služe se svojom svešću, već pretpostavljaju da su na pravom putu. Takva se opasnost ne smije podcenjivati.

U Kur'anu Bog upozorava:

„kada će se neka lica potištena, premorena, napaćena“ (Surat al-Ghashiyya, 2 i 3).

U Tori (Tevratu), s druge strane, molitve onih koji iskreno veruju su slijedeće:

 „Neka milost našeg Gospodara našeg Boga bude uz nas i neka osigura dela naših ruku za nas --- osigura dela naših ruku za nas.“ (Psalm 90:17). 

Najzad, bit će onih ljudi čija će dela biti poništena na sledećem svetu. Iskreni vernik ne bi smio posmatrati ovu opasnost kao nešto što se njemu ne može dogoditi i trebao bi se pouzdati u svoju svest. Upravo sada, Bog poziva našu braću hrišćane, kojima su godinama punili glave verovanjem u trojstvo, da pretraže svoja srca uzimajući u obzir ove podsetnike i upozorenja.

3. Opasnost skrivenog neverništva i ateizma

Još jedna opasnost koju donosi verovanje u trojstvo je da uzrokuje skriveno neverništvo ili da odvlači ljude u ateizam. Nema sumnje da nije je teško bilo kojoj osobi koja je dobro upućena u Bibliju da pojmi neracionalnost  verovanja u trojstvo. U stvari skoro svi hrišćani su svjesni ove činjenice. Ali teraju sami sebe da veruju iznalazeći mnoge izgovore ili prešučijući to suočeni s pretnjom da će inače „napustiti veru.“ 

Neki od njih su, s druge strane odvučeni u neverništvo jer svešću i logički ne mogu prihvatiti ovo uvjerenje i u sebi ne veruju u to. Ovo je ogromna pretnja. Postoje ljudi koji u srcu, tajno nisu vjernici u hrišćanstvo, ali djeluju veoma posvećeni tome,  iako su svesni da trojstvo nije validno. Prikriveni nevernici, koji su izgubili svoju veru zbog ovog sujevernog ubeđenja, predstavljaju opasnost pojave licemjerja u hrišćanstvu. Licemeri su glavni razlog sukoba i razdora među religijama. Oni su izvor potpuno novih mišljenja i sujevernih uverenja, razvijenih da oslabe hrišćane i da ih odvuku od obožavanja.

Osim ovoga, u porastu je broj hrišćana koji se potpuno okreću od ispravnog puta i postaju ateisti zato što osećaju da se ideja trojstva protivi glasu logike i razuma. Ateisti o kojima je ovdje reč i potpuno javno iznose svoje argumente. Naša hrišćanska braća su, bez sumnje, svesna ove situacije. To što nisu ubeđeni u postojanje trojstva naravno nije opravdan razlog za ovakve ljude da potpuno odlutaju u bezverstvo, licemerje ili ateizam. Ako je osoba zaista iskrena, obavezna je da svojim srcem traži Boga, teži da spozna i razumije istinu i pokorava se onome čemu ga vodi njegova svest. Međutim , bez obzira koliko su ovi ljudi pogrešili, ljudi ne bi smeli ignorisati da je izvor opasnosti od skrivenog neverništva i ateizma upravo ideja o trojstvu. 

Iz historije hrišćanstva, moguće je uočiti da su veliki ideološki i stvarni konflikti izazvani idejom trojstva, koja je promovisana sve do danas. Nemoguće je da ispravno verovanje bude izvor takvih ogromnih konflikata i turbulencija. Postoji mogućnost da neki hrišćani ni do danas nisu shvatili kolika je to ustvari opasnost. Verovatno je da se oni trude pridržavati se ovog pogrešnog verovanja koje su nasledili od svojih predaka, predpostavljajući da se radi o odredbi iz Biblije. Međutim, ovo uverenje je definitivno u suprotnosti s Božijim zapovedima. Kada razmotre Bibliju na racionalan način i uvide nedaće koje je izazvalo ovo sujeverno ubeđenje, onda će bolje shvatiti ovo.

Na posletku, pozivamo iskrene hrišćane da se obraćaju Bogu,  da razmišljaju bez tuđeg sugerisanja i da donesu svoj lični sud isključivo na osnovu svoje svesti.

2012-06-28 11:27:59

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top