SVETE RELIKVIJE

 

Kada je kalifat prešao u Osmansko carstvo svete relikvije, koje se sastoje od predmeta koji su pripadali poslaniku Muhammedu (savs) i njegovim naslednicima, donesene su u Istanbul. Od 1517. godine relikvije su čuvane sa velikom pažnjom u odelu "Hırka-i Saadet" Topkapi palače u Istanbulu. Ovi sveti predmeti su sačuvani u specijalnoj komori koju je napravo Sultan Mehmet Osvajač unutar Topkapi palače. Sa svojim fino izrezbarenim uvučenim vratima, četiri prozora i tri zapečaćena kovčega, ova komora je jedan od najlepših primera Osmanlijske umetnosti. Neke od svetih relikvija koje se najpažljivije čuvaju su sledeće:

Blagoslovljeni ogrtač

Ogrtač koji je poslanik Muhammed (savs) dao Vejsilu Karaniju smatra se najvažnojom svetom relikvijom. Neki od Osmanskih kalifa su nosili sa sobom Blagoslovljeni ogrtač na svoja putovanja. Blagoslovljeni ogrtač je nedavno najpažljivije restauriran.

Sveti zub poslanika Muhammeda (savs)

Dio zuba poslanika Muhammeda (savs) koji je mu je slomljen tokom bitke na Uhudu. Sačuvan je u cilindričnoj kutiji, uokvirenoj zlatom i prekrivenoj rubinima i smaragdima.

Sveta zastava

Zastava poslanika Muhammeda (savs) napravljena od skoro potpuno crne vunene tkanine. Zbog svoje krtosti postavljena je na debelo zeleno platno. Nikada od vremena našeg poslanika (savs) nije razmotavana, niti u jednoj bici.

Svete vlasi iz brade poslanika Muhammeda (savs)

Nekoliko vlasi iz brade poslanika Muhammeda (savs) su sačuvane u „Hırka-i Saadet“ odjelu. One se čuvaju u zlatom uokvirenim i dragim kamenjem ukrašenim kutijama.

Sveti pečat

Pečat poslanika Muhammeda (savs), koji je korišten i tokom ranih kalifata.

Sveti otisci stopala

Četiri otiska stopala koja pripadaju poslaniku Muhammedu (saas) su sačuvana u zatvorenom kovčegu u „Hırka-i Saadet“ odjelu.

Sveta pisma                                 

Pisma koja su pripadala poslaniku Muhammedu (savs). Jedan Francuz ih je otkrio 1850-ih u korici Biblije u biblioteci manastira u Egiptu. Kada je ustanovljeno da su pripadala poslaniku (savs) predata su sultanu Abdulmedžidu.

 Sveti mačevi

Mačevi poslanika Muhammeda (savs). Samo dva mača u „Hırka-i Saadet“ odjelu su pripadala poslaniku Muhammedu (savs). Jedan od njih je pripadao i poslaniku Davudu (as) a drugi sledbenicima poslanika Muhammeda (savs).

Ključevi Kaabe

Zamenjeni ključevi Kaabe su također među svetim relikvijama. Napravljeni od čelika i preliveni srebrom i zlatom, dugo su vremena čuvani u obektu Davutpaša tokom Osmanskog carstva.

Sveti Kur'an hazreti Osmana (ra)

Stranice Kur'ana prikupljene u vreme hazreti Ebu Bekra (ra) u obliku knjige su poslane u provinciju za vreme hazreti Osmana (ra). Kur'an koji se čitao kada je hazreti Osman (ra) ubijen je sada među relikvijama u Topkapi palači. Ovi sveti predmeti su bili zaštićeni i čuvani s najvećom pažnjom još od Osmanskog perioda. Jedan primjer poštovanja koju su osmanlije odavale svetim predmetima je ceremonija koju su održavali sultani zbog njih na 15. dan Ramazana svake godine. Kako bi se taj dan približavao, kovčeg u kojem se nalazi dugi ogrtač širokih rukava poslanika Muhammeda (savs) je nošen do Revan odjela, svaki njegov delić čišćen, zidovi sapirani ružinom vodicom i mirisani mošusom. Stotimama godina se Kur'an učio u „Hırka-i Saadet“ komori iz poštovanja prema predmetima  koji su pripadali poslaniku Muhammedu (savs). Ovu lepu tradiciju je započeo sultan Selim I. Četrdeset učenjaka koji su znali Kur'an napamet, uključujući i sultana Selima, izgovarali su Kur'an pored svetih predmeta “za pobedu dobra i iskorenjenje iskvarenosti.“ Ova je tradicija vraćena u praksu u oktobru 1996. godine. Jedan od razloga za pokazivanje velike brižljivosti osmanskih sultana je to da su bili svesni da su oni tek čuvari ovih svetih predmeta i da oni zapravo pripadaju hazreti Mahdiju (as), koji će se pojaviti u Istanbulu. Naš poslanik (savs) opisuje s najsitnijim detaljima u hadisima kako će se hazreti Mahdi (as) pojaviti sa svetim predmetima. Na primjer, jedan hadis kaže: "Nuaym bin Hammad prenosi od Abu Jaferi da; "Hazreti Mahdi (as) će se pojaviti u večer sa zastavom, ogrtačem, mačem, znacima, sjajem i ljepotom našeg poslanika (savs).“

Još jedan hadis opisuje kako će se hazreti Mahdi (as) pojaviti sa svetim predmetima, na sledeći način: „Što se tiče znakova, on (hazreti Mahdi (as)) će imati ogrtač, mač i zastavu Božijeg poslanika.“ Zastava nikada nije bila odmotana od smrti poslanika (savs) i nikada neće biti otvorena do dolaska hazreti Mahdija (as). Iz poštovanja prema našem poslaniku (savs), ni jedna država, uključujući Osmansko carstvo nije nikada razvila zastavu, iako su je nosili sa sobom u pojedine bitke i na ceremonije. Zastava i drugi blagoslovljeni predmeti koji se čuvaju 1400 godina bit će odvijena onda kada moralne vrijednosti Islama prevladaju svijetom, nakon dolaska hazreti Mahdija (as), inšaAllah ( ako Bog da).

2012-06-28 11:24:04

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top