< <
10 / total: 19

Fosili Koje

Evolucionisti Nikako Ne Mogu Da Nađu Bilo Jednom Šta Je Fosil?

Neki organizmi ostavili su svoje otiske posle smrti, a ti otisci, to jest wihovi ostaci, ostali su očuvani posle dugog razdobqa. Međutim, da bi se tako nešto moglo desiti, organizam mora da bude brzo zatrpan. Na primer, ako je nekada neka ptica hodala po zemqi i iznenada se na wu sručila gomila peska tako da je ptica uginula, ostaci te ptice biće sačuvani sve do danas. Na sličan način postoji smola koja se zove “ćilibar” i koju neka drveća izlučuju. Ako se ćilibar izlio na neku bubu, ona je uginula u wemu. Kada je ćilibar očvrsnuo, buba je kao u nekoj konzervi ostala očuvana tokom dugog vremenskog perioda. Na taj način možemo da proučavamo organizme koji su nekada davno živeli.

Kao što vidiš, ostaci ovih organizama nazivaju se fo-sili. Neke od tih fosila možeš da vidiš na sledećim stranama.

Šta Znači Fosil “Prelazne Vrste”?

Jedna od najvećih neistina koju su evolucionisti postavili jesu “prelazne vrste”. U nekim evolucionističkim kwigama te vrste se ponekad nazivaju “prelazne forme”. Kao što znaš, evolucionisti tvrde da su organizmi nastali jedni od drugih. Oni kažu da je prvi organizam slučajno nastao. Tokom vremena, taj organizam se pretvorio u drugi, a taj drugi organizam pretvorio se u neki treći, i tako redom. Da to objasnimo jednim primerom. Evolucionisti tvrde da je, na primer, riba nastala od organizma koji je ličio na morsku zvezdu. To znači da je jednog dana, pod dejstvom neke mutacije, morska zvezda izgubila jedan od svojih krakova. Tokom sledećih nekoliko miliona godina ona je, navodno, izgubila sve svoje krakove, a neki od tih krakova su sami od sebe počeli da se razvijaju u peraja.

hayali ara türler

morska zvezda

riba

zamišqene prelazne vrste

I u međuvremenu desile su se sve druge promene koje su neophodne da se jedna morska zvezda pretvori u ribu. (Nemoguće je da se tako nešto dogodi, ali mi samo objašwavamo evolucionističku priču!) I kako kaže evolucionistička bajka, morska zvezda je prošla kroz mnoge faze svog razvoja dok se nije pretvorila u ribu. Ako pogledaš crtež, boqe ćeš razumeti koliko je jedna takva tvrdwa apsurdna.

Ovi organizmi koji se nalaze u prelaznim fazama, u sredini slike, nazivaju se prelaznim vrstama. Pored toga, prema teoriji evolucije svi ti organizmi imali su poluorgane.

Do sada je pronađeno bezbroj fosila riba i morskih zvezda. Međutim, nije pronađen nijedan fosil neke prelazne vrste o kojima  pričaju evolucioni-stičke bajke, koji bi pokazao da su morske zvezde evoluirale u ribe.

BALIK FOSİLİ

Fosil ribe, navodno, star 50 miliona godina

deniz yıldızı fosili

Fosil morske zvezde, navodno, star 400 miliona godina

Na gorwim slikama možeš videti fosil ribe i morske zvezde, zajedno sa slikama wihovog današweg izgleda. Kao što možeš da vidiš, oni se nisu nimalo promenili. Oni su isti onakvi kakvi su i nekada bili.

yengeç fosili

Fosil raka, navodno, star 150 miliona godina
Da li primećuješ bilo kakvu razliku između ova dva raka?

Štaviše, bilo je potrebno još više prelaznih vrsta da bi se riba pretvorila u žabu. Te prelazne vrste imale su polunoge i poluperaja, polupluća i poluškrge. I ako su takvi organizmi zaista postojali, onda bismo sigurno pronašli wihove ostatke, to jest, wihove fosile. Međutim, izuzetno je važno istaći da do sada nije pronađen nijedan fosil tih prelaznih vrsta za koje evolucionisti kažu da su postojali.

Fosil morskog jeŽa, navodno star 125 miliona godina, i Živi morski jeŽevi

denizkestanesi

Fosil krokodila, navodno star 190 miliona godina, i Živi krokodil

timsah fosili

Fosil ribe raŽe, navodno star 75 miliona godina, i Živa riba raŽa

vatoz balığı fosili

Fosil ajkule, navodno star 400 miliona godina, i Živa ajkula

köpek balığı fosili

Fosil skakavca у Ćilibaru, navodno star 40 miliona godina, i Živi skakavac

çekirge fosili

Fosil guŠtera u Ćilibaru, navodno star 90 miliona godina, i Živi guŠte

gecko amberi

Fosil Žabe u Ćilibaru, navodno star 94 miliona godina, i Živa Žaba

kurbağa amberi

Na ovim stranama možeš da vidiš fosile nekih životiwa. Pored tih fosila nalaze se slike današweg izgleda tih životiwa. Kao što možeš da vidiš, nije došlo ni do kakvih promena kod wih. Danas te životiwe izgledaju isto onako kao i kada ih je Bog prvi put stvorio. Nijedna od wih nije se pretvorila u neku drugu vrstu.

Fosil nautilusa, navodno star 40 miliona godina, i Živi nautilus

Nautilus fosili

Fosil korwaČe, navodno star 50 miliona godina, i Živa korwaČa

Evolucionisti ne mogu da objasne kako su ove životiwe ostale potpuno iste tokom dugog vremenskog razdobqa koji oni pretpostavqaju

kaplumbağa fosili

Fosil raka, navodno стар 195 милиона godina, и Živi рак

Karides Fosili

Fosil вилиног kowica, наводно star 150 miliona godina, i живи vilin kowic

yusufçuk fosili

 

10 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top