< <
11 / total: 19

Šta Se Dogodilo Tokom Takozvanog “Kambrijumskog” Perioda?

Ranije smo rekli da je Bog stvorio svemir za samo šest dana. Ceo svemir, planete, zvezde i naša Zemqa stvoreni su tokom tih šest dana, pre nekih šest hiqada godina. Prvog dana stvarawa na našoj planeti nije bilo organizama. U danima koji su usledili, Bog je stvorio sva bića na Zemqi: drveće, cveće, ptice, insekte, ribe, tigrove, leptire, slonove, žirafe...

Međutim, šta kažu evolucionisti o tome, kada su se pojavila prva bića? Oni kažu da se to dogodilo tokom perioda koji nazivaju “kambrijum” i koji je, kako oni tvrde, bio pre oko 500 miliona godina. Prve životiwe koje su navodno živele tokom tog perioda bile su slične glistama, crvima ili morskim zvezdama. Međutim, i kada bi to sve bilo tačno, to bi ponovo bio dokaz u prilog čiwenici da je teorija evolucije potpuno pogrešna. Kako?

Kambriyen Dönem

Te životiwe su se navodno iznenada pojavile u kambrijumu. Pre wih nisu pronađena nikakva bića na našoj pla-neti koja bi mogla da budu wihovi navodni preci. Čiwenica koju priznaju i evolucionisti sastoji se u saznawu da su se ovi organizmi pojavili odjednom i iznenada, a to se može uzeti samo kao još jedan dokaz da ih je Bog odjednom sve stvorio. Ako je teorija evolucije tačna, onda su ovi organizmi morali da evoluiraju veoma polako i postepeno od jednostavnijih predaka. Međutim, ovi organizmi nemaju nikakve pretke, niti prelazne vrste koje su živele pre wih. Nijedan lovac na fosile (paleontolog) nikada do sada nije pronašao nijednu takvu prelaznu vrstu. Evolucionisti priznaju da fosili pokazuju da su se tokom navodnog kambrijumskog perioda ti organizmi iznenada pojavili, potpuno kompletni, i bez predaka od kojih su navodno evolu-irali.

Dakle, Bog je taj koji ih je sve stvorio. Pored toga, ti organizmi imali su veoma specifične osobine. Jedan od tih organizama je “trilobit” koji danas ne živi jer je izumro. Trilobiti su imali veoma složene i savršene oči. Wihove oči, kao što se može videti na slici sa desne strane, sastoje se od više stotina sočiva koja su im omogućavala da veoma jasno vide.

Šta misliš, da li su životiwe kao što je ova, mogle da nastanu same od sebe? Ako bi, na primer, tvoj mlađi brat došao i rekao: “Sedeo sam juče u svojoj sobi, vrata i prozori bili su zatvoreni, kad odjednom, ispred mene pojavilo se mnoštvo muva. Ne znam odakle su došle, ali je si-gurno da su tu odjednom nastale, i to slučajno. Te muve imale su veoma zanimqive i složene oči. Verovatno su i one nastale slučajno.”

Trilobit Gözü

Trilobit, koji je navodno bio jedan od najstarijih organizama na Zemqi, imao je veoma složenu strukturu oka. Wegove savršene oči predstavqaju još jedan dokaz da ga je Bog stvorio.

Šta bi pomislio u tom trenutku? Verovatno bi pomislio da je tvoj brat još mali da bi mogao da shvati neke ozbiqnije pojave u životu. Međutim, ono što je zaista neverovatno jeste da evolucionisti tvrde da su se mnoge životiwe prvi put slučajno pojavile u morima. Oči današwih muva veoma su slične očima koje su imale te životiwe. To znači da su evolucionisti u svojoj oholosti toliko uporni i ne žele da priznaju i prihvate čiwenicu da je Bog stvorio sve organizme. Oni stalno stvaraju nove neistine, nestvarne scenarije i bajke da bi sakrili istinu i udaqili qude od Boga.

ara geçiş yalanı

TRAŽE SE:

Prelazne Vrste

poluriba

polugmizavac

poluptica

Evolucionisti tvrde da su u prošlosti postojale neke neobične životiwe. Međutim, u stvarnosti, takve ži-votiwe nikada nisu postojale

&nribsp;

11 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top