< <
12 / total: 19

Nestvarna Priča o Tome Kako Su Se Ribe Pretvorile u Žabe

Evolucionisti kažu da su žabe nastale od riba. Prema ovoj wihovoj priči, jednoga dana, kada je u moru bilo malo hrane, ribe su odlučile da izađu na kopno, i onda su krenule putem pretvarawa, jer su samo tako mogle da prežive na kopnu. Kao što vidiš, to je potpuno nes-hvatqiva i neprihvatqiva ideja, jer svako zna šta bi se desilo kada bi riba došla na kopno; ONA BI UGINULA!

Da li si ikada išao na pecawe? Razmisli šta bi se dogodilo kada bi upecao ribu, a zatim odlučio da joj sačuvaš život tako što bi je odneo kući i ostavio da živi na tepihu u tvojoj sobi? Kao što smo već rekli, ona bi uginula. Ako bi ponovo otišao na pecawe, i ovoga puta upecao mnoštvo riba, a onda postupio kao sa prvom ribom, šta bi se desilo? Opet bi sve uginule!

Kao što vidiš, evolucionisti ne prihvataju postojawe takvih pojava. Oni tvrde da bi neka između riba u tvojoj sobi počela iznenada da se mewa, pretvara u žabu i nastavqa da živi! TAKO NEŠTO JE POTPUNO NEMOGUĆE!

evrim

Prema priči koju pričaju evoluiconisti, ribe su jednog dana odlučile da izađu na obalu i onda su se promenile u kopnene životiwe. Ali u stvari, riba koja bi izašla na kopno - UGINULA BI

Tako nešto nikada ne može da se desi zbog toga što postoji velika razlika između riba i kopnenih životiwa. Navešćemo nekoliko čiwenica o potrebama za preživqavawe jedne ribe na kopnu:

  • 1. Riba koristi škrge za disawe u vodi. Međutim, na kopnu ona ne bi mogla da diše pomoću škrga i uginula bi. Na kopnu bi joj bila potrebna pluća. Zamisli, kada bi riba mogla da odluči da izađe na kopno, kako bi se snabdela plućima?
  • 2. Riba nema bubrege kao što imaju bića koja žive na kopnu. Bubrezi su joj potrebni da bi mogla da živi na kopnu. Verovatno bi ona negde pronašla bubreg, kad je već odlučila da izađe na kopno!
  • 3. Ribe nemaju noge, što znači da ne bi mogle da hodaju kada bi dospele na kopno. Kako je onda prva riba, koja je odlučila da izađe na kopno, dobila noge? Očigledno je da je tako nešto nemoguće i da su evolucionističke priče potpuno bez osnova.

Ovo su samo tri elementa od više stotina koje bi riba morala da poseduje da bi mogla da preživi na kopnu.

- Evolucionisti tvrde da su organizmi evoluirali jedni od drugih, mewajući se tokom više miliona godina. Neki pričaju neprihvatqive priče, kao što je ova o ribi koja je iznenada odlučila da izađe na kopno kada u vodi nije mogla da nađe do-voqno hrane. Šta misliš o tome? Možda riba nije izašla na kopno da traži hranu; možda je izašla na kopno da gleda televiziju, baš kao ova riba na slici. ZAR TO NIJE POTPUNO NELOGIČNO?

BALIK TV İZLİYOR

Pored toga, ako se riba zaista pretvorila u žabu, onda bi trebalo da nađemo milione fosila prelaznih vrsta između riba i žaba. To znači da je postojao veliki broj životiwa koje su imale polunoge, polupluća i polu-bubrege. Mi bismo danas mogli da pronađemo wihove fo-sile. Međutim, takav fosil nikada nije pronađen.

Prema evolucionističkoj priči, prva mačka se pojavila pre 10 miliona godina.

Wene prve reči bile su:

Konačno sam našla kopno!

Uzdržavala
sam se da
udahnem tokom
više hiqada godina

U međuvremenu su i drugi došli na kopno...

Prva
zmija

prva
kokoška

prvo
dete

prva
trava

prvi
trgovac

Ova tvrdwa koja potiče od evolucionista tako je smešna i neozbiqna da često može da posluži samo kao motiv za crtane filmove. Međutim, evolucionisti i daqe tvrde da su preci svih bića, mača-ka, zmija, biqaka, kokošaka i qudi bili morski organizmi. Čak bi se i dete nasmejalo čoveku koji bi ispričao jednu ovakvu priču

Riba Zvana Šakoperka

Evolucionisti su više godina tvrdili da riba šako-perka predstavqa prelaznu vrstu koja je pre izvesnog vremena izašla na ko.pno. U svim svojim kwigama i časopisima prikazuju ovu ribu kao pouzdan dokaz. Smatrali su da je riba šakoperka izumrla i da nije dugo živela. Zbog toga su izneli mnoštvo neistina tokom proučavawa fosila ove ribe.

coelecanth fosili

Evolucionisti su tvrdili da je šakoperka tip ribe koji je bio spreman da izađe na kopno. A onda je jednog dana bila uhvaćena živa šakoperka, i prevara evolucionista je tako bila otkrivena.

Ali jednog dana, ribolovci su uhvatili ribu šakoperku svojom mrežom. Posle toga mnogi qudi upecali su tu ribu. Postalo je očigledno da je šakoperka normalna riba. Štaviše, nije mogla da izađe na kopno, kako to evolucionisti tvrde. Evolucionisti su govorili: “Ova riba je živela u veoma plitkim vodama i zato je bila spremna da izađe na kopno.” U stvari, šakoperka živi u veoma dubokoj vodi, što znači da ona nije bila prelazna vrsta kako to evolucionisti tvrde. Ona je bila prava riba. Evolu-cionisti su izneli mnoge neistine, slične ovoj koju smo spomenuli!

 

12 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top