< <
13 / total: 19

Besmisleno!

Sledeća besmislena tvrdwa koju su izneli evolucionisti jeste ona koja govori o tome kako su nastale ptice. Ova wihova bajka kaže da su gmizavci koji su živeli na drveću počeli da skaču sa jednog na drugo drvo, i dok su tako skakali razvila su im se krila. Jedna druga evolucionistička bajka kaže da su neki gmizavci pokušavali da hvataju muve dok su trčali, tako što su mahali svoji predwim udovima, i onda su se ti predwi udovi pretvorili u krila.

sürüngen

Gmizavac za koga evolucionisti tvrde da je pokušavao da poleti.

Zar nije smešno zamisliti dinosaurusa kako razvija svoja krila dok trči? Takve prilike mogu se sresti samo u bajkama ili u crtanim filmovima.

Postoji ovde jedna još važnija stvar. Evolucionisti kažu da je ovaj dinosaurus razvio svoja krila dok je pokušavao da hvata muve. Ali, kako su onda muve mogle da lete? Kako su nastala krila kod muve? Umesto da nam objasne kako je dinosaurus počeo da leti, neka nam najpre objasne kako je mala muva počela da leti!

Kao što vidiš, evolucionisti to nikada neće moći da objasne. Kao što smo ranije objasnili, muva je jedan od najboqih letača na Zemqi. Ona može da zamahne krilima 500-1000 puta u sekundi. I kao što si mogao da vidiš, ona može veoma lako da promeni pravac svog kretawa. Bez obzira na to koliko su neistina izmislili evolucionisti, oni još uvek ne mogu da objasne kako su nastala krila kod ptica. O krilima koja ima komarac oni ne žele ni da razmišqaju!

sürüngen

Istina glasi: Bog je stvorio ptice i muve sa krilima i sposobnošću da lete.

Arheopteriks - evolucionisti ganazivaju prelaznom vrstom -u stvari je prava ptica!

Da navedemo najpre nekoliko razlika između gmizavaca i ptica:

  • 1. Ptice imaju krila, a gmizavci stopala.
  • 2. Ptice imaju perje, a gmizavci krqušti.
  • 3. Ptice imaju jedinstven skeletni sistem. Wihove kosti su šupqe, što ih čini lakšim i omogućava im da lakše lete.

Ovo su samo neke razlike kojih se čovek najpre seti. Postoji mnoštvo drugih razlika između ovih dveju vrsta.

Kao što smo već ranije rekli, ako se neki gmizavac zaista pretvorio u pticu, onda mora da postoji veliki broj živih organizama koji predstavqaju faze tih pro-mena. Qudi koji tragaju za fosilima verovatno bi bili u prilici da pronađu makar jedan od wihovih fosila.

sürüngen

Ptice nisu mogle da evoluiraju od gmizavaca. Oni predstavqaju veoma različite organizme. Na ovoj slici možeš videti razlike između nogu koje imaju ptice i koje imaju gmizavci.

To jest, morali su da postoje i budu pronađeni organizmi sa polukrilima, poluperjem i polukrquštima na svom telu, polukqunom i poluustima. Ali nijedan takav fosil nije pronađen nigde na Zemqi. Fosili koji su pronađeni pripadaju ili potpunim gmizavcima ili potpunim pticama. To znači da ptice nisu evoluirale od gmizavaca. Bog je stvorio ptice kao što je stvorio i sva druga bića.

sürüngen pulları

Potpuno je nemoguće da se krqušti gmizavca pretvore u perje ptice. Ne postoji sličnost između ove dve strukture.

Međutim, pošto evolucionisti to neće da prihvate, oni pokušavaju da ubede qude uz pomoć neistina. Kako?

kuş tüyü

 

archaeopteryx kuşu

Oni su pronašli fosil ptice zvane arheopteriks i onda su objavili da ta ptica predstavqa prelaznu fazu iz-među dinosaurusa i ptice. Pored toga, još su dodali: “Arheopteriks je predak svih ptica.” Po wima, ovo je bio organizam koji liči na pticu, a u stvari je poludinosaurus.

Međutim, to je potpuno netačno. ARHEOPTERIKS JE POTPUNA PTICA! I to zato što:

  • 1. Arheopteriks je imao perje kao i današwe ptice.
  • 2. Arheopteriks je imao istu grudnu kost za povezivawe krila kao i druge ptice koje lete.
  • 3. Arheopteriks ne može biti predak ptica, pošto sada i sami evolucionisti priznaju da su prona-šli mnogo starije fosile ptica.

 

13 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top