Čudo Atoma

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Buy The Book
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
2 / total: 7

Prvo Poglavlje: Avantura Formiranja Atoma

Svemir, čije ogromne dimenzije pomeraju granice ljudskog shvatanja, savršeno funkcioniše, počiva na osetljivoj ravnoteži u okviru velikog reda, i postoji tako od prvog trenutka svog formiranja. Kako je ovaj ogromni svemir nastao, kuda ide i kako deluju zakoni koji u njemu održavaju red i ravnotežu, oduvek su bila pitanja i još uvek su od posebnog interesa za ljude. Naučnici su izvršili bezbrojna istraživanja i izneli različite argumente i teorije, tragajući za odgovorima. Zato naučnici koji prate red i oblikovanje svemira, pažljivo koristeći svoj razum i svest, mogu da objasne to savršenstvo.

In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are Signs for people with intelligence. (Surat Al 'Imran: 190)

Međutim, oni naučnici koji zanemaruju dokaze stvaranja imaju velike poteškoće prilikom odgovaranja na ova beskrajna pitanja. Oni ne oklevaju da pribegnu demagogiji, lažnim teorijama lišenim bilo kakve naučne osnove, a ako se nađu u neprilici, čak i obmanama, da bi odbranili teorije koje su potpuno suprotstavljene stvarnosti. Ipak, celokupan razvoj koji se odigrao u nauci u skorije vreme, do početka 21. veka, doveo nas je do jedinstvene činjenice: svemir je stvoren od strane Tvorca, koji poseduje neuporedivu moć i bezgraničnu mudrost.

Stvaranje Svemira

Sir Fred Hoyle

Sir Fred Hoyle

Vekovima su ljudi tragali za odgovorom na pitanje "Kako je svemir nastao". Hiljade modela svemira izloženo je i hiljade teorija stvoreno tokom istorije. Međutim, pregled tih teorija otkriva da sve one u svojoj osnovi imaju jedan od dva različita modela. Prvi je koncept o beskonačnom svemiru bez početka, koji više nema nikakvu naučnu osnovu. Drugi kaže da je svemir stvoren, što je trenutno od strane naučne zajednice prihvaćeno kao "standardni model".

Prvi model, koji se nije pokazao kao valjan, zastupao je mišljenje da svemir postoji beskonačno dugo i da će beskrajno postojati u svom sadašnjem stanju. Ta ideja o beskrajnom svemiru razvijena je u drevnoj Grčkoj i našla je svoj put u zapadni svet kao proizvod materijalističke filozofije koja je oživela sa renesansom. U osnovi renesansnog života pojavljuje se težnja za ponovnim ispitivanjem radova mislilaca iz drevne Grčke. Tako su materijalistička filozofija i koncept o beskrajnom svemiru, koji je isticala ta filozofija, uzeti sa prašnjavih polica istorije i od mnogih filozofskih i ideoloških grupa, predstavljeni kao naučne činjenice.

Materijalisti kao što su Karl Marks i Fridrih Engels energično su prihvatili tu ideju, koja je pripremila očigledno čvrsto tlo za njihovu materijalističku ideologiju, igrajući tako značajnu ulogu u procesu uvođenja tog modela u istoriju 20. veka.

Po tom modelu "beskrajnog svemira" koji je bio popularan tokom prve polovine 20. veka, svemir nije imao početak, ni kraj. Svemir nije stvoren, niti će ikada prestati da postoji. Po toj teoriji, koja je takođe postavila osnovu materijalističkoj filozofiji, svemir je imao statičnu strukturu. Ipak, kasnija naučna otkrića pokazala su da je ta teorija potpuno pogrešna i nenaučna. Svemir ne postoji bez početka; on ima svoj početak.

Ideja da je svemir beskrajan, to jest, da nema početak, uvek je bila početna tačka za bezbožnost i ideologije koje čine grešku negiranja Tvorca. To se pojavljuje zato što prema njihovom gledištu, treba istaći stav - ako svemir nije imao početak, onda nije bilo ni Tvorca. Ipak, nauka je ubrzo otkrila presudne činjenice da ti materijalistički argumenti nisu valjani i da svemir ima svoj početak. Te činjenice imale su samo jedno značenje: "stvaranje".

Poznati britanski astronom Fred Hojl (Fred Hoyle) nalazi se među onima koji su bili uznemireni tom činjenicom. Svojom teorijom "stabilnog stanja" Hojl je tvrdio da se univerzum širio i da je beskrajan po razmeri, i da je bez početka ili kraja. Po tom modelu, kako se svemir širio, materija je nastajala spontano i u količinama koliko je to bilo potrebno. Ta teorija, koja je bila zasnovana na krajnje neupotrebljivim premisama i koja je napredovala sa jedinom brigom podržavanja ideje o "beskrajnom svemiru bez početka ili kraja" bila je neposredno suprotna teoriji stvaranja. Hojl i drugi nastavili su da se opiru tome, ali je celokupan naučni razvoj delovao protiv njih.

Priznanja su usledila, jedno po jedno, od imena koja su godinama branila koncept "beskrajnog svemira". Denis Siama (Dennis Sciama) koji je branio teoriju stabilnog stanja zajedno sa Fredom Hojlom, opisao je svoj položaj u odnosu na činjenice za stvaranje svemira. Rekao je da je prvobitno zauzeo stav zajedno sa Hojlom, ali je kako su činjenice počele da se gomilaju morao da prizna da je igra završena i da je teorija stabilnog stanja morala da bude odbačena.(2)

Big bang

The universe came into existence out of nothing with a Big Bang. The present perfect system of the universe came about because of the scattering of all particles and forces that were formed in great harmony and order from the first moment of this big explosion.

The Expansion of the Universe and the Big Bang

Doppler effect

According to the Doppler effect, if a galaxy stays at a constant distance from the earth, the spectra of light waves will appear in the "standard" position (top). If the galaxy is moving away from us, the waves will seem stretched and red shifted (middle). If the galaxy is moving towards us, the waves will seem squashed up and blue shifted (bottom).

In the 20th century, great strides were made in the field of astronomy. First, the Russian physicist Alexandre Friedmann discovered in 1922 that the universe did not have a static structure. Starting out from Einstein's theory of relativity, Friedmann calculated that even a tiny impulse might cause the universe to expand or contract. Georges Lemaître, one of the most famous astronomers of Belgium, was the first to recognise the importance of this calculation. These calculations led him to conclude that the universe had a beginning and that it was continuously expanding right from the outset. There was another very important point Lemaître raised: according to him, there should be a radiation surplus left over from the big bang and this could be traced. Lemaître was confident that his explanations were true although they initially did not find much support in the scientific community. Meanwhile, further evidence that the universe was expanding began to pile up. At that time, observing a number of stars through his huge telescope, the American astronomer Edwin Hubble discovered that the stars emitted a red shifted light depending on their distances. With this discovery, which he made at the California Mount Wilson Observatory, Hubble challenged all scientists who put forward and defended the steady state theory, and shook the very basis of the model of the universe held until then.

Hubble's findings depended on the physical rule that the spectra of light beams travelling towards the point of observation tend towards violet while the spectra of light beams moving away from the point of observation tend towards red. This showed that the celestial bodies observed from the Californian Mount Wilson Observatory were moving away from the earth.

Albert Einstein - Edwin Hubble

a) Edwin Hubble

b) The analysis of the light of the two stars of Alpha Centauri over a period of time showed a series of changes in their spectra. The way the red and blue shifts vary revealed a picture of two stars completing orbits around each other once every 80 years.

c) Albert Einstein, during a visit to the Wilson Observatory, where Edwin Hubble made his observations.

?????

Georges Lemaitre

Georges Lemaître

Further observation revealed that the stars and galaxies weren't just racing away from us; they were racing away from each other as well. This movement of celestial bodies proved once more that the universe is expanding. In Stephen Hawking's Universe, David Filkin relates an interesting point about these developments:

…Within two years, Lemaître heard the news he had scarcely dared hope for. Hubble had observed that the light from galaxies was red shifted, and, according to Doppler effect, this had to mean the universe was expanding. Now it was only a matter of time. Einstein was interested in Hubble's work anyway and resolved to visit him at the Mount Wilson Observatory. Lemaître arranged to give a lecture at the California Institute of Technology at the same time, and managed to corner Einstein and Hubble together. He argued his "primeval atom" theory carefully, step by step, suggesting that the whole universe had been created "on a day which had no yesterday." Painstakingly he worked through all the mathematics. When he had finished he could not believe his ears. Einstein stood up and announced that what he had just heard was "the most beautiful and satisfying interpretation I have listened to" and went on to confess that creating the "cosmological constant" was "the biggest blunder" of his life.1

Further observations on the expansion of the universe gave way to new arguments. Starting from this point, scientists ended up with a model of a universe that became smaller as one went back in time, eventually contracting and converging at a single point, as Lemaître had argued. The conclusion to be derived from this model is that at some point in time, all matter in the universe was crushed together in a single point-mass that had "zero volume" because of its immense gravitational force. Our universe came into being as the result of the explosion of this point-mass that had zero volume and this explosion has come to be called the "Big Bang".

The Big Bang pointed to another matter. To say that something has zero volume is tantamount to saying that it is "nothing". The whole universe is created from this "nothing". Furthermore, this universe has a beginning, contrary to the view of materialism, which holds that "the universe has existed from eternity".

Big Bang with Evidence

George Smoot, cobe

George Smoot

Once the fact that the universe started to form after a great explosion was established, astrophysicists gave a further boost to their researches. According to George Gamow, if the universe was formed in a sudden, cataclysmic explosion, there ought to be a definite amount of radiation left over from that explosion which should be uniform throughout the universe.

In the years following this hypothesis, scientific findings followed one another, all confirming the Big Bang. In 1965, two researchers by the name of Arno Penzias and Robert Wilson chanced upon a form of radiation hitherto unnoticed.

George Gamov

George Gamov

Called "cosmic background radiation", it was unlike anything coming from anywhere else in the universe for it was extraordinarily uniform. It was neither localised nor did it have a definite source; instead, it was distributed equally everywhere. It was soon realised that this radiation is the relic of the Big Bang, still reverberating since the first moments of that great explosion. Gamow had been spot-on, for the frequency of the radiation was nearly the same value that scientists had predicted. Penzias and Wilson were awarded the Nobel Prize for their discovery.

It took only eight minutes for George Smoot and his NASA team to confirm the levels of radiation reported by Penzias and Wilson, thanks to the COBE space satellite. The sensitive sensors on board the satellite earned a new victory for the Big Bang theory. The sensors verified the existence of the hot, dense form remaining from the first moments of the Big Bang. COBE captured evidentiary remnants of the Big Bang, and the scientific community was compelled to acknowledge it.

Other evidence had to do with the relative amounts of hydrogen and helium in the universe. Calculations revealed that the proportion of hydrogen-helium gasses in the universe is in accord with theoretical calculations of what should remain after the Big Bang.

COBE satellite

The launch of the COBE satellite further substantiated that the universe was formed as a result of a big explosion.

The discovery of compelling evidence caused the Big Bang theory to gain the complete approval of the scientific world. In an article in its October 1994 issue, Scientific American noted that "the Big Bang model was the only acknowledged model of the 20th century"

The gigantic horn antenna, Bell Laboratories, Arno Penzias and Robert Wilson discovered the cosmic background radiation.

The gigantic horn antenna at Bell Laboratories where Arno Penzias and Robert Wilson discovered the cosmic background radiation. Penzias and Wilson were awarded the Nobel Prize for this discovery in 1978.

Confessions were forthcoming one by one from the names who had defended the "infinite universe" concept for years. Defending the steady-state theory alongside Fred Hoyle for years, Dennis Sciama described the final position they had reached after all the evidence for the Big Bang theory was revealed:

There was at that time a somewhat acrimonious debate between some of the proponents of the steady state theory and observers who were testing it and, I think, hoping to disprove it. I played a very minor part at that time because I was a supporter of the steady state theory, not in the sense that I believed that it had to be true, but in that I found it so attractive I wanted it to be true. When hostile observational evidence became to come in, Fred Hoyle took a leading part in trying to counter this evidence, and I played a small part at the side, also making suggestions as to how the hostile evidence could be answered. But as that evidence piled up, it became more and more evident that the game was up, and that one had to abandon the steady state theory.2

Tvorac Je Stvorio Svemir

Uz obilje činjenica koje je nauka otkrila, teza o "beskonačnom svemiru" bila je odbačena. Danas postoji samo jedan ozbiljan odgovor koji može biti dat na pitanje ko je pokrenuo nastanak sveta: Tvorac koji je stvorio Zemlju i nebesa i njihov veliki red. Mnogi naučnici, bilo da su religiozni ili ne, priznaju tu istinu. Iako bi mogli da odbijaju da priznaju tu činjenicu na naučnim skupovima, njihova priznanja između redova lako se čitaju. Ugledni filozof ateista Entoni Flu (Anthony Flew) kaže:

universe

"Opšte je poznato da je priznanje dobro za dušu. Zato ću početi priznajući da ateista mora da bude zbunjen savremenim kosmološkim jednoglasnim stavom. Izgleda da kosmolozi obezbeđuju naučni dokaz za ono zbog čega je Sveti Toma tvrdio da ne može biti filozofski dokazano; to jest da je svemir imao početak. Sve dok svemir može biti udobno posmatran, kao da je ne samo bez kraja već takođe i bez početka, lako se može tvrditi da njegovo prosto postojanje i sve bude otkriveno za njegove najosnovnije odlike, treba da bude prihvaćeno kao krajnje objašnjenje. Iako verujem da to i dalje ostaje tačno, svakako nije ni lako ni jednostavno održavati tu poziciju."3

Pojedini naučnici kao što je britanski fizičar, materijalista H. P. Lipson (H. P. Lipson), priznaju da moraju da prihvate nove dokaze bez obzira da li to žele ili ne:

"Ako živa materija nije stvorena međusobnim dejstvom atoma, prirodnih sila i zračenja, kako je onda nastala?... Međutim, smatram da moramo... priznati da je jedino prihvatljivo objašnjenje stvaranje. Znam da je to anatema za fizičare, kao što je i za mene, ali ne smemo da odbacimo ono što nam se ne sviđa, ako ga eksperimentalne činjenice podržavaju."4

Nauka kao zaključak ističe jedinu stvarnost bez obzira da li se naučnicima, materijalistički opredeljenim, to sviđa ili ne. Materija i vreme stvoreni su od strane svemoćnog Tvorca, koji je stvorio nebesa, zemlju i sve što je u njima.

It is Allah who created the seven heavens and of the earth the same number, the Command descending down through all of them, so that you might know that Allah has power over all things and that Allah encompasses all things in His knowledge. (Surat at-Talaq: 12)

The Signs of the Qur'an

In addition to explaining the universe, the Big Bang model has another important implication. As the quotation from Anthony Flew cited above points out, science has proven an assertion hitherto supported only by religious sources.

This truth is the reality of creation from nothingness. This has been declared in the scriptures that have served as guides for mankind for thousands of years.

In the only book revealed by Allah that has survived completely intact, the Qur'an, there are statements about the creation of the universe from nothing as well as how this came about that are suggestive of 20th-century ideas and yet were revealed fourteen centuries ago.

First of all, the creation of this universe from nothingness is revealed in the Qur'an as follows:

He (Allah) is the Originator of the heavens and the earth… (Surat al-An'am: 101)

Another important point revealed in the Qur'an fourteen centuries before the modern discovery of the Big Bang and findings related to it is that when it was created, the universe occupied a very tiny volume:

Do those who are disbelievers not see that the heavens and the earth were sewn together and then We unstitched them and that We made from water every living thing? So will they not have faith? (Surat al-Anbiya': 30)

There is a very important choice of words in the original Arabic whose translation is given above. The word ratq translated as "sewn to" means "mixed in each, blended" in Arabic dictionaries. It is used to refer to two different substances that make up a whole. The phrase "We unstitched" is the verb fataqa in Arabic and implies that something comes into being by tearing apart or destroying the structure of ratq. The sprouting of a seed from the soil is one of the actions to which this verb is applied.

Let us take a look at the verse again with this knowledge in mind. In the verse, sky and earth are at first subject in the condition of ratq. They are separated (fataqa) with one coming out of the other. Intriguingly, cosmologists speak of a "cosmic egg" that consisted of all the matter in the universe prior to the Big Bang. In other words, all the heavens and earth were included in this egg in a condition of ratq. This cosmic egg exploded violently causing its matter to fataqa and in the process created the structure of the whole universe.

Another matter in the Qur'an that could be interpreted as the expansion of the universe, which was discovered in the late 1920s. Hubble's discovery of the red shift in the spectrum of starlight is revealed in the Qur'an as :

It is We Who have built the universe with (Our creative) power, and, verily, it is We Who are steadily expanding it. (Surat adh-Dhariyat: 47)

In short, the findings of modern science increasingly point towards the truth that is revealed in the Qur'an and do not support materialist dogma. Materialists may claim this all as "coincidence" but the plain fact is that the universe came into being as a result of an act of creation on the part of Allah. The only true knowledge about the origin of universe is to be found in the word of Allah as revealed to us.

Stvaranje Materije

Šta se dogodilo u razdoblju stvaranja, koji čak ne možemo ni da predstavimo? Fizičari do sada nisu mogli da razviju teoriju koja u potpunosti objašnjava događaje koji su se odigrali u tom trenutku.(5)

To je zbog toga što naučnici nemaju podatke koji su im potrebni da izvrše proračune. Zakoni matematike i fizike su u ćorsokaku zbog tih granica. To jest, i ono što se odigralo pre i ono što se desilo u prvim trenucima stvaranja, svaki detalj koji počiva na veoma osetljivoj ravnoteži, ima svoju stvarnost izvan granica ljudskog uma i fizike.

To stvaranje, koje je počelo pre početka vremena, dovelo je trenutak po trenutak do oblikovanja materijalnog svemira i zakona fizike.

As mentioned above, in physics, everything can be calculated from 10–43 seconds onwards, and energy and time can be defined only after this moment. At this point of the creation, the temperature is 1032 (100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000) K. To draw a comparison, the temperature of the sun is expressed in millions (108) and the temperature of some stars much larger than the sun is expressed in billions (1011). That the highest measurable temperature at present is limited to billions of degrees reveals how high the temperature was at 10-43 seconds.

  • When we go one step further than this period of 10-43 seconds, we come to the point at which time is at 10-37 seconds. The time lapse between these two periods is not something like one or two seconds. We are talking about a time lapse as short as one over quadrillion times quadrillion of a second. The temperature is still extraordinarily high, at 1029 (100,000,000,000,000,000,000,000,000,000) K. No atoms were yet created at this stage.6
big bang

Following moment "0" when no matter or time existed and when the explosion occurred, the universe, and its building blocks, the atoms, were created out of nothing within a great scheme.

a) 3 MINUTES: Protons and neutrons form atomic nuclei.
b) 1 SECOND: Quarks form hadrons, electronsand neutrinos.
c) 10-6 SECONDS: Annihilation of matter andantimatter
d) 10-35 to 10-32 SECONDS: Inflation period
e) 10-43 SECONDS: Planck time

1) Electrons captured
2) Electron
3) Neutrino
4) Helium nucleus
5) Deuterium nucleus
6) Neutron
7) Proton
8) Triples of quarks formhadrons
9) Quark
 

10) Antiquark
11) Singularity
12) Gravity
13) Electromagnetic force
14) Weak force
15) Strong force
16) Unified Force
17) Electroweak force
18) Universe becomes transparent
19) High energy fog of matter and radiation

One more step, and we are at 10-2 seconds. This time period indicates one hundredth of a second. By now, the temperature is 100 billion degrees. At this point, the "early universe" has started to form. Particles like the proton and neutron forming the nucleus of the atom have not yet appeared. There is only the electron and its antiparticle, the positron (anti-electron), because the temperature and speed of the universe at that point only allow the formation of these particles. In less than a second after the explosion has taken place out of nothing, electrons and positrons have formed.

From this moment on, the time of the formation of each sub-atomic particle is very important. Every particle has to emerge at a specific moment so that the current rules of physics may be established. It is of great importance which particle is to form first. Even a slight deviation in the sequence or timing would make it impossible for the universe to take its current shape.

Zastanimo i razmislimo.

Teorija stvaranja obezbeđuje dokaz za postojanje Tvorca pokazujući da celokupna materija od koje je izgrađen svemir potiče od Njega. Uradila je još više i pokazala da su gradivni blokovi - atomi - takođe nastali stvaranjem. Izuzetna ravnoteža i red u ovim česticama vredni su pažnje. Svemir za svoj sadašnji oblik duguje toj ravnoteži koja će detaljnije biti opisana na narednim stranama. Ta ravnoteža dozvoljava nam da živimo mirnim životom. Ukratko, savršen red i nepromenljivi zakoni, "zakoni fizike", formirali su se tokom stvaranja. To dokazuje da je svaki trenutak, koji je pratio stvaranje svemira, bio savršeno oblikovan.

planets

Do you not see that everyone in the heavens and everyone on the earth prostrates to Allah, and the sun and moon and stars and the mountains, trees and beasts and many of mankind? But many of them inevitably merit punishment. Those Allah humiliates will have no one to honour them. Allah does whatever He wills. (Surat al-Hajj: 18)

The next step is the moment at which a time of 10-1 seconds has elapsed. At this moment, the temperature is 30 billion degrees. Not even one second has elapsed from t = 0 moment to this stage. By now, neutrons and protons, the other particles of the atom, have started to appear. The neutrons and protons, the perfect structures of which we will analyse in the following sections, were created out of nothing within a time period even shorter than a second.

Let us come to the first second after the explosion. The massive density at this time again gives a colossal figure. According to calculations, the density value of the mass present at that stage is 3.8 billion kilograms per litre. It may be easy to express this figure, termed as billions of kilograms, arithmetically, and to show it on paper. Yet, it is impossible to conceive of this figure exactly. To give a very simple example to express the magnitude of this figure, we can say "if Mount Everest in the Himalayas had this density, it could swallow our world in a moment with the force of gravitation it would possess."7

The most distinctive characteristic of the subsequent moments is that by then, the temperature has reached a considerably lower level. At that stage, the universe is approximately 14 seconds old, has a temperature of 3 billion degrees and continues to expand at a dramatic speed.

This is the stage where the steady atomic nuclei, like hydrogen and helium nuclei, have started to form. One proton and one neutron have for the first time found conditions conducive to their co-existing. These two particles, which have a mass straddling the line between existence and non-existence, have, because of the force of gravitation, started resisting the tremendous rate of expansion. It is obvious that a dramatically conscious and controlled process is in progress here. A massive explosion gives way to great equilibrium and precise order. Protons and neutrons have started to come together to form the atom, the building block of matter. It is certainly totally impossible for these particles to have the power and consciousness to establish the delicate balances required for the formation of matter.

During the epoch following this formation, the temperature of the universe has dropped to one billion degrees. This temperature is 60 times the temperature at the core of our sun. Only 3 minutes and 2 seconds have elapsed from the first instant to this one. By now, sub-atomic particles like photons, protons, anti protons, neutrinos and anti-neutrinos are abundant. The quantities of all the particles existing in this phase and their interactions with each other are extremely critical. So much so that the slightest variation in the quantity of any particle will destroy the energy level set by them and prevent the conversion of energy into matter.

The Hydrogen Atom

The Hydrogen Atom

Take electrons and positrons for example: when electrons and positrons come together, energy is produced. Therefore, the numbers of both particles are very important. Let us say that 10 units of electrons and 8 units of positrons meet. In this case, 8 of the 10 units of electrons interact with 8 units of positrons and produce energy. As a result, 2 units of electrons are released. Since the electron is one of the particles forming the atom that is the building block of the universe, it has to be available in required quantities in this stage so that the universe may exist. To take up the abovementioned example, if the number of positrons was more than that of the electrons, then positrons would be left over instead of electrons as a result of the energy released and the material universe would never be formed. If the numbers of positrons and electrons were equal, then only energy would be produced and nothing left to form the material universe. Yet, this excess in the number of electrons has been arranged in such a way as to match the number of protons in the universe in the time that follows this moment. In the atom that will form later on, the numbers of electrons and protons will be equal.

The numbers of particles that emerged in the aftermath of the Big Bang were determined with so precise a calculation, finally leading to the formation of the material universe. Professor Steven Weinberg remarks on how critical is the interaction between these particles:

If the universe in the first few minutes was really composed of precisely equal numbers of particles and antiparticles, they would all have annihilated as the temperature dropped below 1,000 million degrees, and nothing would be left but radiation. There is a very good evidence against this possibility – we are here! There must have been some excess of electrons over positrons, of protons over antiprotons, and of neutrons over antineutrons, in order that there would be something left over after the annihilation of particles and antiparticles to furnish the matter of the present universe.8

A total of 34 minutes and 40 seconds have passed since the outset. Our universe is now half an hour old. The temperature has dropped from degrees expressed in billions to 300 million degrees. The electrons and positrons continue producing energy by colliding with each other. By now, the quantities of the particles that are to form the universe have been balanced to allow the formation of the material universe.

Steven Weinberg

Steven Weinberg

Čestice od kojih je izgrađen atom, koje su proizvod dizajna daleko izvan ljudskog shvatanja i imaju tačno određene strukture koje počivaju na krajnje osetljivoj ravnoteži, nisu nastale putem slučaja i ne kreću se slučajno prema istom cilju. Ta savršenost vodi mnoge istraživače koji se bave tim predmetom do veoma značajnog zaključka: to je "stvaranje" za koje postoji nenadmašan nadzor u svakom njegovom trenutku. Svaka stvorena čestica formirala se u tačno određeno vreme, na tačno određenoj temperaturi i pri tačno određenoj brzini. Izgleda da je taj sistem, koji radi slično časovniku, bio programiran preciznim podešavanjem pre nego što je postao aktivan. To znači da su stvaranje i savršeni svemir koji je nastao kao rezultat tog stvaranja, bili oblikovani pre stvaranja i kasnije stavljeni u dejstvo.

Volja koja uređuje, oblikuje i nadgleda svemir je svakako volja koja pripada Tvorcu, Stvoritelju svega.

The Helium Atom

The Helium Atom

Dizajn se može opaziti ne samo u atomu, već i u svakom velikom ili malom predmetu koji postoji u svemiru. Te prvobitno stvorene čestice, ne formiraju samo atome najprostijeg elementa vodonika, već takođe formiraju sve ogromne sisteme koji postoje u okviru galaksija, kvazara itd., po veličanstvenom planu i po savršenom redu i ravnoteži. Prema tome, nemoguće je da se čestice, koje su potrebne za formiranje atoma spoje slučajno i uspostave osetljivu ravnotežu. Bilo bi mnogo nerazumnije i nelogičnije tvrditi da su se planete, galaksije i ukratko svi sistemi uključeni u delovanje svemira formirali slučajno i sami od sebe razvili ravnotežni odnos. Volja koja stvara taj jedinstveni dizajn je volja Tvorca.

Other atoms formed following the hydrogen atom, which was a miracle on its own. At this point, various questions come to mind such as "How did other atoms form? Why didn't all protons and neutrons form only the hydrogen atom? How did the particles decide which atoms they would form and in what quantities?" The answer to these questions again takes us to the same conclusion. There is a great power, control and design in the formation of the hydrogen atom and all the other atoms that followed. This control and design exceeds the capacity of the human mind and points to the fact that the universe is obviously a "creation." The laws of physics that were established in the aftermath of the Big Bang have not changed at all during the approximately 17 billion years that have passed. Furthermore, these laws are based on such precise calculations that even millimetric deviations from their present values may cause results upsetting the general structure and order in the entire universe. The words of famous physicist Prof. Stephen Hawking addressing this point are quite interesting. Hawking explains that these phenomena are based on much finer calculations then we can imagine:

If the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, the universe would have recollapsed before it ever reached its present size.9

Svemir, koji je izgrađen na tako istančanim proračunima, očigledno otkriva da vreme, prostor i materija nisu spontano nastali, već su stvoreni aktivnošću Tvorca. Apsolutno je nemoguće i pogrešno smatrati da je svemir nastao kao rezultat prostog slučaja, odnosno da je tako formiran atom, gradivni blok svemira.

Nije ništa neobično što su mnogi naučnici koji rade na tom predmetu prihvatili postojanje bezgranične sile i njene moći u stvaranju svemira. Ugledni astrofizičar Hju Ros (Hugh Ross) ovako objašnjava da je Tvorac svemira izvan svih dimenzija:

"Po definiciji, vreme je ta dimenzija u kojoj se fenomeni uzroka i efekta odigravaju. Ako nema vremena, nema uzroka i efekta. Ako je početak vremena podudaran sa početkom svemira, kako teorema prostora-vremena kaže, onda uzrok svemira mora da bude neki entitet koji deluje u vremenskoj dimenziji potpuno nezavisnoj, koja je pre postojala od vremenske dimenzije kosmosa... Ono nam kaže da je Tvorac transcendentan i da deluje izvan dimenzijama ograničenog svemira. Ono nam kaže da Bog nije sam svemir, niti je Bog sadržan u okviru svemira.10

The most important aspect of the Big Bang is that it gives mankind the chance to understand Allah's power better. The origination of a universe with all the matter it contains from nothing is one of the greatest signs of Allah's might. The delicate equilibrium in the energy at the moment of the explosion is a very big sign directing us towards thinking about the infinity of Allah's knowledge.

He has made night and day subservient to you, and the sun and moon and stars, all subject to His command. There are certainly Signs in that for people who use their intellect. (Surat an-Nahl: 12)

Osnovne Sile U Svemiru

Napomenuli smo da su zakoni fizike u svemiru uspostavljeni prlikom njegovog stvaranja. Ovi zakoni zasnovani su na "četiri osnovne sile" koje su poznate savremenoj fizici. Te sile bile su formirane zajedno sa formiranjem prvih subatomskih čestica u tačno određenom trenutku i tako uspostavljen celokupan red i sistem u svemiru. Atomi, koji izgrađuju materijalni svemir, duguju svoje postojanje, pa čak i raspored u svemiru međusobnom dejstvu tih sila. Te sile su sila privlačenja masa poznata kao gravitaciona sila, elektromagnetna sila, jaka nuklearna sila i slaba nuklearna sila. Sve imaju tačno određen intenzitet i oblast dejstva. Jake i slabe nuklearne sile deluju samo na subatomskom nivou. Preostale dve - gravitaciona sila i elektromagnetna sila - upravljaju sastavljanjem atoma, drugim rečima "materije". Red bez greške koji postoji na Zemlji je ishod koji potiče iz veoma osetljivih proporcija tih sila. Poređenje tih sila proizvodi veoma zanimljiv rezultat. Sva materija koja je stvorena i rasprostranjena u svemiru posle stvaranja, uobličena je efektom tih sila koje imaju široke ponore između sebe. Ispod su iznenađujuće različite vrednosti tih sila prikazane u međunarodnim standardnim jedinicama:

Ove osnovne sile omogućavaju formiranje materijalnog svemira kroz savršeno raspoređivanje snage. Proporcija između sila zasnovana je na tako osetljivoj ravnoteži da one mogu da stvore ovakav efekat na česticama samo u tim određenim proporcijama.

1. Jaka nuklearna sila - ogromna snaga u jezgru

The Strong Nuclear Force

1. Carbon -14: 6 protons, 8 neutrons
2. Neutron
3. Electron
4. Proton
5. Neutrino
6. Photon
7. Nitrogen -14: 7 protons, 7 neutrons

Videli smo da je sve oko nas, uključujući i nas same, sačinjeno od atoma i da se ti atomi sastoje od mnogo čestica. Koja sila onda drži zajedno sve čestice koje formiraju jezgro atoma? Ta sila, koja čuva jezgro netaknutim i koja je najjača sila definisana zakonima fizike, je "jaka nuklearna sila".

Jaka nuklearna sila: 15
Slaba nuklearna sila: 7.03 x 10-3
Gravitaciona sila: 5.90 x 10-39
Elektromagnetna sila: 3.05 x 10-12

Ova sila obezbeđuje da protoni i neutroni u jezgru atoma ostaju zajedno i da se ne odvajaju. Jezgro atoma formirano je na taj način. Ova sila je tako jaka da skoro vezuje jedne za druge protone i neutrone u okviru jezgra. Zbog toga se male čestice koje poseduju tu silu zovu "gluoni", što na latinskom znači "lepak". Snaga te veze je veoma pažljivo podešena. Intenzitet te sile bio je naročito raspoređen da bi obezbedio da se protoni i neutroni održavaju na izvesnoj udaljenosti jedni od drugih. Da je ova sila bila samo malo jača, protoni i neutroni stalno bi se sudarali. Da je ova sila bila samo malo slabija, oni bi se rasuli. Ova sila ima tačno odgovarajući stepen koji je prilikom stvaranja bio potreban za formiranje jezgra atoma.

Bombardovanje Hirošime i Nagasakija pokazalo je razorno dejstvo jake nuklearne sile kada se jednom oslobodi. Jedini razlog zbog koga su atomske bombe, na koje ćemo se detaljnije vratiti u narednim poglavljima, toliko efektivne, jeste oslobađanje malih količina te sile sakrivene u jezgru atoma.

2. Slaba nuklearna sila - sigurnosni pojas atoma

Jedan od najznačajnijih činilaca u održavanju reda na Zemlji je ravnoteža u okviru atoma. Ta ravnoteža obezbeđuje da objekti ne počnu iznenada da se raspadaju ili da emituju štetno zračenje. "Slaba nuklearna sila" odgovorna je za tu ravnotežu između protona i neutrona u atomskom jezgru. Ta sila ima značajnu ulogu u održavanju ravnoteže u jezgru koje sadrži veliki broj protona i neutrona.

Za vreme održavanja ove ravnoteže, neutron, ako je potrebno, može da se promeni u proton. Pošto se na kraju tog procesa broj protona u jezgru menja, atom se takođe menja i postaje drugi atom. Rezultat je ovde veoma značajan. Atom se transformiše u različiti atom bez dezintegrisanja i nastavlja svoje postojanje. Sigurnosni pojas štiti žive organizme od opasnosti koje bi inače nastale od čestica koje se nekontrolisano oslobađaju i štete ljudima.

3. Elektromagnetna sila - sila koja održava elektrone u orbiti

Otkriće ove sile najavilo je novo doba u svetu fizike. Tada je shvaćeno da svaka čestica nosi "električno naelektrisanje", koje odgovara sopstvenim strukturnim karakteristikama, i da postoji sila između tih električnih naelektrisanja. Ta sila obezbeđuje da se čestice sa suprotnim naelektrisanjem međusobno privlače i da se čestice sa istim naelektrisanjem odbijaju, time obezbeđujući da se protoni u jezgru atoma i elektroni koji putuju u orbitama oko njega međusobno privlače. Na taj način, "jezgro" i "elektroni", dva osnovna elementa atoma, ostaju zajedno.

Najmanje promene jačine ove sile prouzrokovale bi da se elektroni veoma udalje od jezgra ili da padnu na jezgro. U oba slučaja, postalo bi nemoguće da atom postoji, a prema tome i materijalni svemir. Ipak, od prvog trenutka formiranja ove sile, protoni u jezgru su privlačili elektrone delovanjem tačno određene sile potrebne za formiranje atoma. Zahvaljujući vrednosti ove sile procesi u atomskom jezgru nesmetano se odvijaju.

4. Gravitaciona Sila - Sila Koja Drži Svemir Zajedno

Isaac Newton

Vrhovni dizajn i savršeni red preovlađuju u celokupnom svemiru koji se upravlja po ovim osnovnim silama. Pokretač ovog reda je izvan svake sumnje Tvorac koji je sve savršeno stvorio. Isak Njutn (Isaac Newton, 1642-1727), otac savremene fizike i nebeske mehanike, "jedan od najvećih naučnika koji su ikada živeli", ovako skreće pažnju na tu činjenicu:
"Ovaj predivni Sunčev sistem planeta i kometa, mogao je da nastane samo kao produkt plana i delovanja jednog inteligentnog i moćnog Bića. To Biće upravlja svim stvarima, ne kao duša sveta, već kao Vladar nad svim, i to zahvaljujući svojoj dominaciji. On se obično naziva Gospod Bog, Vladar univerzuma."

To je jedina sila koju svakodnevno osećamo, ali o kojoj najmanje znamo. Obično poznata kao gravitacija, ta sila se u stvari zove "sila privlačenja mase". Iako je to najslabija sila u poređenju sa drugim silama, njom se međusobno privlače veoma velike mase. Ova sila je razlog zbog koga galaksije i zvezde u svemiru ostaju u orbitama jedne sa drugima. Zemlja i druge planete ostaju u određenoj orbiti oko Sunca opet uz pomoć te gravitacione sile. Mi smo u mogućnosti da hodamo po zemlji zbog te sile. Kada bi nastao pad u vrednosti te sile, zvezde bi padale, zemlja bi bila otrgnuta od svoje orbite, a mi bismo se sa Zemlje rasuli u svemir. U slučaju najmanjeg porasta ove sile, zvezde bi se sudarale jedne sa drugima, Zemlja bi ubrzano krenula prema Suncu, a mi bismo bili uvučeni u Zemljinu koru. Ovo sada može da izgleda kao veoma udaljena mogućnost, ali ona bi bila neizbežna ako bi se ova sila razlikovala od svoje sadašnje vrednosti, čak i za samo veoma kratko vreme.

Svi naučnici koji vrše ovakva istraživanja priznaju da su precizno određene vrednosti ovih sila neophodne za postojanje svemira.

Govoreći o tome, poznati molekularni biolog Majkl Denton (Michael Denton) u svojoj knjizi $Sudbina prirode: kako zakoni biologije otkrivaju svrhu u svemiru$ (Nature's Destiny: How the Laws of Bilogy Reveal Purpose in the Universe) izjavljuje:

"Ako bi, na primer, gravitaciona sila bila milijardu puta jača, onda bi svemir bio mnogo manji, a njegova istorija postojanja mnogo kraća. Prosečna zvezda imala bi masu milijardu puta manju od Sunca i životni vek od oko jedne godine. U drugu ruku, da je gravitacija bila manje snažna, ne bi se nikada formirale ni zvezde ni galaksije. Drugi odnosi i vrednosti nisu ništa manje kritični. Da je jaka nuklearna sila bila samo malo slabija, jedini stabilan element bio bi vodonik. Nikakvi drugi atomi ne bi mogli da postoje. Da je ona bila samo malo jača u odnosu na elektromagnetsku silu, onda bi atomsko jezgro koje se sastoji od samo dva protona bilo stabilna odlika svemira - što bi značilo da ne bi postojao vodonik, a ako bi se razvile bilo kakve zvezde ili galaksije one bi bile potpuno različite od onoga kako danas izgledaju. Očigledno, da te različite sile i konstante nisu imale tačno one vrednosti koje imaju, ne bi bilo zvezda, supernova, planeta, atoma, niti života."11

Ugledni fizičar Pol Dejvis (Paul Davies) ističe svoje divljenje predodređenim vrednostima zakona fizike u svemiru:

"Kada neko počne da proučava kosmologiju, nagomilavaju se neverovatne stvari. Skora otkrića o praiskonskom kosmosu nas obavezuju da prihvatimo da je svemir pokrenut u to kretanje uz saradnju neverovatne preciznosti."12

Savršeni dizajn i savršeni red preovlađuju u celokupnom svemiru konstruisanom na temeljivima koje su obezbedile te osnovne sile. Vlasnik tog reda je, izvan svake sumnje, Tvorac, koji je sve savršeno stvorio. Tvorac, gospodar svih svetova, drži zvezde u svojim orbitama najslabijom od svih sila i drži jezgro malih atoma kao celinu najjačom od svih sila. Sve te sile deluju u skladu sa "merama" koje je on odredio.

He to whom the dominion of the heavens and the earth belongs. He does not have a son and He has no partner in His dominion. He created everything and determined it most exactly. (Surat al-Furqan: 2)

astronaut, space, gravity

U sredini bez gravitacije moguće je opstati samo u kratkom vremenskom razdoblju, i to u specijalnoj opremi. Živi organizmi mogu da preživljavaju samo u sistemu u kome postoji gravitacija.

 

Footnotes

1. David Filkin, Stephen Hawking's Universe:The Cosmos Explained, Basic Books, October 1998, pp. 85-86

2. Stephen Hawking's A Brief History of Time A Reader's Companion (Edited by Stephen Hawking; prepared by Gene Stone), New York, Bantam Books, 1982, p. 62-63

3. Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos, Bios, Theos, La Salla IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241

4. H. P. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 138, 1980, p. 138

5. Taşkın Tuna, Uzayın Sırları (The Secrets of Space), Boğaziçi Yayınları, p.185

6. Colin A. Ronan, The Universe Explained, The Earth-Dwellers's Guide to the Mysteries of Space, Henry Holt and Company, pp. 178-179

7. Taşkın Tuna, Uzayın Sırları (The Secrets of Space), Boğaziçi Yayınları, p.186

8. Steven Weinberg, The First Three Minutes, A Modern View of the Origin of the Universe, Basic Books, June 1993, p. 87

9. Stephen W. Hawking, A Brief History of Time, Bantam Books, April 1988, p. 121

10. Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, How Greatest Scientific Discoveries of the Century Reveal God, Colorado: NavPress, Revised Edition, 1995, p. 76

11. Michael Denton, Nature's Destiny:How The Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, The New York: The Free Press, 1998, pp. 12-13

12. Paul Davies, The Accidental Universe, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, Foreword

2 / total 7
Knjigu “Čudo Atoma” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."